Закон РФ від 25 жовтня 1991 р. №1807-I “Про мови народів Російської Федерації”

Зі змінами та доповненнями від:
24 липня 1998 р., 11 грудня 2002 р., 2 липня 2013 р., 12 березня 2014 р.

Вступна частина

Мови народів Російської Федерації – національне надбання Російської держави.

Мови народів Російської Федерації перебувають під захистом держави.

Держава на всій території Російської Федерації сприяє розвитку національних мов, двомовності та багатомовності.

Цей Закон спрямований до створення умов для збереження та рівноправного й самобутнього розвитку мов народів Російської Федерації і покликаний стати основою для формування системи правового регулювання діяльності юридичних і фізичних осіб, розробки нормативних правових актів з метою реалізації положень цього Закону.

У Російській Федерації є неприпустимими пропаганда ворожнечі та зневаги до будь-якої мови, створення перешкод, обмежень та привілеїв у використанні мов, які суперечать конституційно встановленим принципам національної політики, інші порушення законодавства Російської Федерації про мови народів Російської Федерації.

Глава I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство Російської Федерації про мови народів Російської Федерації

1. Законодавство Російської Федерації про мови народів Російської Федерації ґрунтується на Конституції Російської Федерації, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права та міжнародних договорах Російської Федерації, і складається з цього закону, федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб’єктів Російської Федерації.

2. Цей Закон охоплює сфери мовного спілкування, що підлягають правовому регулюванню, й не встановлює юридичні норми використання мов народів Російської Федерації в міжособистісних неофіційних стосунках, а також у діяльності громадських і релігійних об’єднань та організацій.

Стаття 2. Державні гарантії рівноправності мов народів Російської Федерації

1. Рівноправність мов народів Російської Федерації – сукупність прав народів і особи на збереження й всебічний розвиток рідної мови, свободу вибору та використання мови спілкування.

2. Російська Федерація гарантує всім її народам, незалежно від їх чисельності, рівні права на збереження й всебічний розвиток рідної мови, свободу вибору та використання мови спілкування.

3. Російська Федерація гарантує кожному право на використання рідної мови, вільний вибір мови спілкування, виховання, навчання і творчості, незалежно від його походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, ставлення до релігії та місця проживання.

4. Рівноправність мов народів Російської Федерації охороняється законом. Ніхто не має права встановлювати обмеження або привілеї при використанні тієї чи іншої мови, за винятком випадків, що передбачені законодавством Російської Федерації. Норми, що встановлюються цим Законом, поширюються на громадян Російської Федерації, а також на іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації.

Стаття 3. Правовий стан мов

1. Державною мовою Російської Федерації на всій її території є російська мова.

2. Республіки вправі встановлювати відповідно до Конституції Російської Федерації свої державні мови.

3. Суб’єкти Російської Федерації відповідно до цього Закону мають право приймати закони та інші нормативні правові акти про захист прав громадян на вільний вибір мови спілкування, виховання, навчання і творчості.

4. У місцевості компактного проживання населення, що не має своїх національно-державних і національно-територіальних утворень, або живе за їх межами, поряд з російською мовою та державними мовами республік, в офіційних сферах спілкування може використовуватися мова населення даної місцевості. Порядок використання мов в таких місцевостях визначається законодавством Російської Федерації та суб’єктів Російської Федерації.

5. Держава визнає рівні права всіх мов народів Російської Федерації на їх збереження та розвиток. Всі мови народів Російської Федерації користуються підтримкою держави.

6. У Російській Федерації абетки державної мови Російської Федерації та державних мов республік побудовано на графічній основі кирилиці. Інші графічні основи абеток державної мови Російської Федерації та державних мов республік може бути встановлено федеральними законами.

Стаття 4. Гарантії захисту мов народів Російської Федерації

1. Мови народів Російської Федерації користуються захистом держави. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади Російської Федерації гарантують і забезпечують соціальний, економічний та юридичний захист всіх мов народів Російської Федерації.

2. Соціальний захист мов передбачає проведення науково обґрунтованої мовної політики, спрямованої на збереження, розвиток та вивчення всіх мов народів Російської Федерації на території Російської Федерації.

3. Економічний захист мов передбачає цільове бюджетне та інше фінансове забезпечення державних і наукових програм збереження та розвитку мов народів Російської Федерації, проведення з цією метою пільгової податкової політики.

4. Юридичний захист мов передбачає забезпечення відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення законодавства Російської Федерації про мови народів Російської Федерації.

Стаття 5. Гарантії прав громадян Російської Федерації незалежно від знання ними мови

1. Держава гарантує громадянам Російської Федерації здійснення основних політичних, економічних, соціальних і культурних прав незалежно від знання ними будь-якої мови.

2. Знання чи незнання мови не може слугувати підставою для обмеження мовних прав громадян Російської Федерації. Порушення мовних прав народів та особи тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Стаття 6. Компетенція Російської Федерації у галузі охорони, вивчення та використання мов народів Російської Федерації

Віданню Російської Федерації в особі вищих органів державної влади Республіки у галузі охорони та використання мов народів Російської Федерації підлягають:

встановлення загальних принципів законодавства Російської Федерації про мови народів Російської Федерації;

забезпечення функціонування російської мови як державної мови Російської Федерації;

сприяння розвитку державних мов республік;

створення умов для збереження і розвитку мов малочисельних народів та етнічних груп, що не мають своїх національно-державних і національно-територіальних утворень, або проживають за їх межами;

сприяння вивченню мов народів Російської Федерації за межами Російської Федерації.

Стаття 7. Програми збереження, вивчення та розвитку мов народів Російської Федерації

1. Уряд Російської Федерації розробляє федеральні цільові програми збереження, вивчення і розвитку мов народів Російської Федерації та здійснює заходи щодо реалізації таких програм. Органи державної влади суб’єктів Російської Федерації можуть розробляти відповідні регіональні цільові програми.

У програмах збереження, вивчення і розвитку мов народів Російської Федерації передбачено забезпечення функціонування російської мови як державної мови Російської Федерації, державних мов республік та інших мов народів Російської Федерації, сприяння виданню літератури мовами народів Російської Федерації, фінансування наукових досліджень в галузі збереження, вивчення та розвитку мов народів Російської Федерації, створення умов для поширення через засоби масової інформації повідомлень і матеріалів мовами народів Російської Федерації, підготовку фахівців у зазначеній галузі, вдосконалення системи освіти з метою розвитку мов народів Російської Федерації та інші заходи.

2. Кошти на фінансування федеральних цільових програм збереження, вивчення та розвитку мов народів Російської Федерації або відповідних регіональних цільових програм передбачаються федеральним законом про федеральний бюджет на відповідний рік або законами суб’єктів Російської Федерації.

Глава II Права громадян щодо використання мов народів Російської Федерації

Стаття 8. Право на вибір мови спілкування

У сферах спілкування, що підлягають правовому регулюванню відповідно до цього Закону, право вибору і використання мови спілкування громадянами Російської Федерації визначається законодавством Російської Федерації та суб’єктів Російської Федерації.

Стаття 9. Право на вибір мови освіти

1. Громадяни Російської Федерації мають право вільного вибору мови освіти відповідно до законодавства про освіту.

2. Громадянам Російської Федерації, які проживають за межами своїх національно-державних і національно-територіальних утворень, а також громадянам, що не мають таких, представникам малочисельних народів та етнічних груп держава сприяє в організації різних форм отримання освіти рідною мовою з числа мов народів Російської Федерації відповідно до їхніх потреб та інтересів.

Стаття 10. Викладання та вивчення мов народів Російської Федерації

1. Держава забезпечує громадянам Російської Федерації умови для викладання та вивчення мов народів Російської Федерації відповідно до законодавства про освіту.

2. Кожен народ Російської Федерації, який не має своєї писемності, має право створювати писемність рідною мовою. Держава забезпечує для цього необхідні умови.

3. Держава створює умови для наукових досліджень мов народів Російської Федерації.

Глава III Використання мов народів Російської Федерації в роботі федеральних органів державної влади, органів державної влади суб’єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування

Стаття 11. Мова роботи федеральних органів державної влади, органів державної влади суб’єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування

1. Робота в федеральних органах державної влади, органах державної влади суб’єктів Російської Федерації та органах місцевого самоврядування здійснюється державною мовою Російської Федерації.

В органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних установах республік поряд з державною мовою Російської Федерації можуть вживатися державні мови республік.

2. На засіданнях Ради Федерації та Державної Думи, комітетів і комісій палат, на парламентських слуханнях члени Ради Федерації та депутати Державної Думи мають право виступати державними мовами республік або іншими мовами народів Російської Федерації за умови забезпечення перекладу виступу державною мовою Російської Федерації відповідно до регламентів палат Федеральних Зборів Російської Федерації.

3. Мовою проектів федеральних конституційних законів, проектів федеральних законів, проектів актів палат Федеральних Зборів Російської Федерації, внесених на розгляд Державної Думи та переданих на розгляд Ради Федерації, є державна мова Російської Федерації.

Стаття 12. Мова офіційного опублікування федеральних конституційних законів, федеральних законів та інших правових актів Російської Федерації

Федеральні конституційні закони, федеральні закони, акти палат Федеральних Зборів Російської Федерації, укази та розпорядження Президента Російської Федерації, постанови та розпорядження Уряду Російської Федерації офіційно публікуються державною мовою Російської Федерації.

У республіках зазначені правові акти поряд з офіційним опублікуванням можуть публікуватися державними мовами республік.

Стаття 13. Мова офіційного опублікування законів та інших нормативних правових актів суб’єктів Російської Федерації

1. Закони та інші нормативні правові акти республік, поряд з офіційним опублікуванням державною мовою Російської Федерації, можуть офіційно публікуватися державними мовами республік.

2. Закони та інші нормативно-правові акти країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів офіційно публікуються державною мовою Російської Федерації.

В необхідних випадках зазначені нормативні правові акти поряд з офіційним опублікуванням можуть публікуватися мовами народів Російської Федерації відповідно до законодавства суб’єктів Російської Федерації.

Стаття 14. Мова підготовки і проведення виборів та референдумів в Російській Федерації

1. Під час підготовки та проведення виборів і референдумів в Російській Федерації використовується державна мова Російської Федерації. При підготовці та проведенні виборів і референдумів в Російській Федерації республіки, поряд із державною мовою Російської Федерації, мають право використовувати державні мови республік та мови народів Російської Федерації на територіях їхнього компактного проживання; інші суб’єкти Російської Федерації поряд із державною мовою Російської Федерації мають право використовувати також мови народів Російської Федерації на територіях їхнього компактного проживання.

2. Виборчі бюлетені, бюлетені для голосування на референдумі друкуються державною мовою Російської Федерації. За рішенням відповідної виборчої комісії, комісії референдуму, бюлетені друкуються державною мовою Російської Федерації та державною мовою відповідної республіки, а в необхідних випадках також мовами народів Російської Федерації на територіях їхнього компактного проживання. Якщо для виборчої дільниці, дільниці референдуму, бюлетені друкуються двома та більше мовами, текст державною мовою Російської Федерації має бути розміщений у кожному виборчому бюлетені, бюлетені для голосування на референдумі. Протоколи підсумків голосування, результатів виборів та референдумів оформлюються державною мовою Російської Федерації, а за необхідності також мовами народів Російської Федерації на територіях їхнього компактного проживання.

Глава IV Використання мов народів Російської Федерації у діяльності державних органів, організацій, підприємств та установ

Стаття 15. Використання мов у роботі державних органів, організацій, підприємств та установ

1. У діяльності державних органів, організацій, підприємств та установ Російської Федерації використовуються державна мова Російської Федерації, державні мови республік та інші мови народів Російської Федерації.

2. Громадянам Російської Федерації, що не володіють державною мовою Російської Федерації та державною мовою республіки, надається право виступати на засіданні, нараді, зборах у державних органах, організаціях, на підприємствах та в установах тією мовою, якою вони володіють. У разі необхідності забезпечується відповідний переклад.

3. Громадянам Російської Федерації, що не володіють тією мовою, якою ведеться засідання, нарада, збори в державних органах, організаціях, на підприємствах та в установах, в разі необхідності забезпечується переклад прийнятною для цих громадян мовою або державною мовою Російської Федерації.

4. Громадяни Російської Федерації мають право звертатися до державних органів, організацій, підприємств та установ Російської Федерації із пропозиціями, заявами, скаргами державною мовою Російської Федерації, рідною мовою або будь-якою іншою мовою народів Російської Федерації, якою вони володіють.

5. Відповіді на пропозиції, заяви та скарги громадян Російської Федерації, спрямовані до державних органів, організацій, підприємств і установ Російської Федерації, даються мовою звернення. У разі неможливості дати відповідь мовою звернення використовується державна мова Російської Федерації.

6. Положеннями про мовні кваліфікаційні вимоги Російської Федерації та республік можуть передбачатися певні обмеження і норми щодо вживання мов у сфері професійного спілкування.

Стаття 16. Використання мов в офіційному діловодстві

1. На території Російської Федерації офіційне діловодство в державних органах, організаціях, на підприємствах та в установах ведеться російською мовою, як державною мовою Російської Федерації. Офіційне діловодство в республіках ведеться також державними мовами даних республік. Порядок використання мов в офіційному діловодстві визначається законодавством Російської Федерації та республік.

2. Тексти документів (бланків, печаток, штампів, штемпелів) та вивісок із назвами державних органів, організацій, підприємств і установ оформлюються державною мовою Російської Федерації, державними мовами республік та іншими мовами народів Російської Федерації, що визначаються законодавством республік.

3. У необхідних випадках офіційне діловодство в суб’єктах Російської Федерації, поряд із державною мовою Російської Федерації, державними мовами республік, може вестися мовами народів Російської Федерації на територіях їхнього компактного проживання. Порядок використання мов народів Російської Федерації в офіційному діловодстві на зазначених територіях визначається законодавством суб’єктів Російської Федерації.

4. Документи, що засвідчують особу громадянина Російської Федерації, записи актів громадянського стану, трудові книжки, а також документи про освіту, військові квитки та інші документи оформлюються з урахуванням національних традицій іменування державною мовою Російської Федерації, а на території республіки, що встановила свою державну мову, оформлення зазначених документів поряд із державною мовою Російської Федерації може вестися державною мовою республіки.

Стаття 17. Використання мов в офіційному листуванні

Офіційне листування та інші форми офіційних взаємовідносин між державними органами, організаціями, підприємствами, установами суб’єктів Російської Федерації із адресатами в Російській Федерації ведуться державною мовою Російської Федерації.

Стаття 18. Мова судочинства і діловодства в судах та діловодства у правоохоронних органах

1. Судочинство і діловодство в Конституційному Суді Російської Федерації, Верховному Суді Російської Федерації, федеральних арбітражних судах, військових судах, а також діловодство у правоохоронних органах Російської Федерації ведеться державною мовою Російської Федерації. Судочинство і діловодство в інших федеральних судах загальної юрисдикції можна здійснювати також державною мовою республіки, на території якої діє відповідний суд.

2. Судочинство і діловодство у мирових суддів та в інших судах суб’єктів Російської Федерації, а також діловодство у правоохоронних органах суб’єктів Російської Федерації, ведеться державною мовою Російської Федерації або державною мовою республіки, на території якої діє відповідний суд або правоохоронний орган.

3. Особи, що задіяні у справі та не володіють мовою, якою ведуться судочинство і діловодство в судах, а також діловодство в правоохоронних органах, мають право виступати і давати пояснення рідною мовою або будь-якою вільно обраною ними мовою спілкування, а також користуватися послугами перекладача.

Стаття 19. Використання мов у нотаріальному діловодстві

1. Правила визначення мови судочинства поширюються на мову нотаріального діловодства у державних нотаріальних конторах та в інших державних органах, які виконують функції нотаріального діловодства.

2. Документи оформлюються державною мовою Російської Федерації, якщо громадянин, що звернувся по вчинення нотаріальної дії, не володіє тією мовою, якою ведеться діловодство.

Стаття 20. Мова засобів масової інформації

1. Видання всеросійських газет та журналів, передачі всеросійського телебачення і радіомовлення здійснюються російською мовою, як державною мовою Російської Федерації. Всеросійські газети та журнали можуть також на розсуд засновників видаватися іншими мовами.

2. У засобах масової інформації суб’єктів Російської Федерації використовуються російська мова, державні мови республік, а також мови інших народів, що проживають на їх територіях.

3. При перекладі та дублюванні кіно- і відеопродукції використовуються державна мова Російської Федерації, державні мови республік та інші мови з урахуванням інтересів населення.

4. Порядок використання мов у засобах масової інформації визначається законодавством Російської Федерації та суб’єктів Російської Федерації.

Стаття 21. Мови, що використовуються у сферах промисловості, зв’язку, транспорту та енергетики

1. У сферах промисловості, зв’язку, транспорту та енергетики по всій території Російської Федерації застосовується російська мова, як державна мова Російської Федерації, а також інші мови, відповідно до міжнародних та міжреспубліканських договорів Російської Федерації.

2. У сферах промисловості, зв’язку, транспорту та енергетики на місцевому рівні, поряд із державною мовою Російської Федерації, державними мовами республік, можуть вживатися інші мови з урахуванням інтересів місцевого населення.

Стаття 22. Мови, що використовуються у сфері обслуговування та в комерційній діяльності

1. Порядок користування мовами у сфері обслуговування і в комерційній діяльності визначається законодавством Російської Федерації та суб’єктів Російської Федерації. Відмова в обслуговуванні громадян під приводом незнання мови є неприпустимою і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством Російської Федерації та суб’єктів Російської Федерації.

2. Діловодство у сфері обслуговування і комерційної діяльності ведеться державною мовою Російської Федерації та іншими мовами, що передбачені договорами між діловими партнерами.

Глава V Мова найменувань географічних об’єктів, написів, дорожніх та інших вказівників

Стаття 23. Мова найменувань географічних об’єктів, написів, дорожніх та інших вказівників

1. Написання найменувань географічних об’єктів і оформлення написів, дорожніх та інших вказівників здійснюються державною мовою Російської Федерації. Республіки мають право написання найменувань географічних об’єктів і оформлення написів, дорожніх та інших вказівників робити державними мовами республік поряд із державною мовою Російської Федерації.

2. Суб’єкти Російської Федерації в необхідних випадках мають право написання найменувань географічних об’єктів і оформлення написів, дорожніх та інших вказівників поряд із державною мовою Російської Федерації робити мовами народів Російської Федерації на територіях їхнього компактного проживання.

3. Порядок використання мов при написанні найменувань географічних об’єктів і оформленні написів, дорожніх та інших вказівників визначається відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 24. Обов’язки федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації щодо забезпечення написання найменувань географічних об’єктів і оформлення написів, дорожніх та інших вказівників

Федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації зобов’язані забезпечувати написання найменувань географічних об’єктів, оформлення та підтримку в належному стані написів, дорожніх та інших вказівників відповідно до законодавства Російської Федерації, законодавства суб’єктів Російської Федерації та міжнародних стандартів.

Глава VI Використання мов у відносинах Російської Федерації із зарубіжними країнами, міжнародними організаціями, суб’єктами Російської Федерації

Стаття 25. Виключена

Стаття 26. Використання мов у відносинах Російської Федерації із зарубіжними країнами та міжнародними організаціями

1. Діяльність зарубіжних представництв Російської Федерації, зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних та інших установ Російської Федерації здійснюється державною мовою Російської Федерації та мовою відповідної країни.

2. Договори, угоди та інші міжнародні акти, які укладаються від імені Російської Федерації, оформлюються державною мовою Російської Федерації та мовою іншої сторони, що домовляється, або іншими мовами за взаємною домовленістю сторін.

3. У переговорах від імені Російської Федерації із представниками інших країн, міжнародних організацій використовуються державна мова Російської Федерації та інші мови за взаємною домовленістю сторін і відповідно до міжнародних угод.

Стаття 27. Мова, що використовується у відносинах Російської Федерації із суб’єктами Російської Федерації

У відносинах Російської Федерації із суб’єктами Російської Федерації використовується державна мова Російської Федерації.

Глава VII Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про мови народів Російської Федерації

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про мови народів Російської Федерації

Дії юридичних і фізичних осіб, що порушують законодавство Російської Федерації про мови народів Російської Федерації, тягнуть за собою відповідальність та оскаржуються у встановленому порядку відповідно до законодавства Російської Федерації та суб’єктів Російської Федерації.

Президент РРФСР

Б. Єльцин

Москва, Будинок Рад РРФСР

Оригінал тексту Закону взято з офіційного сайту російської Ради Федерації.

Переклад: Олена Олійник, вичитка: Владислав Лебединець.

Залишити відповідь