Як, на що і куди скаржитися Уповноваженому із захисту української мови

Офіс Уповноваженого із захисту української мови повідомив, що громадяни можуть надсилати скарги щодо порушення мовного законодавства.

“Відповідно до ст. 54 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» кожна особа має право звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови зі скаргою на порушення вимог цього Закону та усунення перешкод у користуванні державною мовою”, – написали на Facebook-сторінці мовного омбудсмена.

Скарги надсилати на адресу:  01001, м.Київ, провулок Музейний, 12 електронна адреса: kremin@kmu.gov.ua. Скарга може бути подана у письмовій або електронній формі.
Вимоги до форми скарги:
  • Якщо скарга подається у письмовій формі, обов’язково потрібно зазначити прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання особи, яка подає скаргу, викладено суть порушення. Скарга має бути підписана заявником із зазначенням дати.
  • Якщо скарга подається у електронній формі, то застосування підпису не вимагається, однак обов’язково має бути вказано адресу електронної пошти або інші засоби зв’язку із заявником.

У яких випадках подавати скаргу до уповноваженого із захисту державної мови:

Статтею 54 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» передбачено, що особа може звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність:
  • органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, їх посадових, службових осіб і працівників;
  • громадських об’єднань, політичних партій, інших юридичних осіб, їх посадових осіб та працівників.
Уповноважений звертає увагу на те, що скарги з інших підстав, не передбачених статтею 54 Закону, а також будь-які усні звернення, у тому числі за допомогою засобів телефонного зв’язку, дописи або коментарі на сторінках у соціальних мережах розглядатимуться Уповноваженим із захисту державної мови та на них надаватиметься відповідь у порядку, встановленому Законами України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».
Скарга залишається без розгляду та повертається заявникові, якщо:
  • на рішення, дії або бездіяльність, наведені у скарзі, не поширюється дія Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
  • скарга стосується випадків дотримання стандартів державної мови під час публічних виступів посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • наведені у скарзі факти вже були предметом розгляду і щодо них Уповноважений ухвалив рішення;
  • скарга щодо дотримання стандартів державної мови не містить обґрунтування;
  • фактичні обставини, зазначені у скарзі, є предметом судового розгляду щодо порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».