Мовна політика Польщі або чому для поляків мова понад усе…

Після трьох поділів 1772, 1793 і 1795 рр. Річ Посполита перестала існувати як держава, а її території розділили між собою Австрія, Пруссія та Росія. Відновлення Польської держави відбулось більше як за сто років у 1918 р., проте, справжня незалежність розпочалась після переходу від тоталітаризму до демократі, переходу від Польської Народної Республіки до справді незалежної, демократичної Польщі. Впродовж цих двохсот років, як пише професор Адам Павловський, “…за відсутності власної території та суверенних державних інститутів, важливим або й найважливішим визначником національної ідентичності була мова”. Станом на сьогодні, за різними даними, польською мовою розмовляє від 39 до 48 мільйонів осіб.

Польща значну увагу приділяє захисту своєї мови. Конституція Польщі у ст. 27 визначає, що єдиною державною мовою є польська мова. В статті наголошено, що це не порушує прав національних меншин. Закон Польщі про мову прийнятий 7 жовтня 1999 р. після втрати чинності попереднього закону від 30 листопада 1945 р. про державну мову та мову здійснення влади органами публічної адміністрації та місцевого самоврядування. В преамбулі закону про мову зазначено, що “польська мова є основним елементом національної ідентичності і є багатством національної культури”  та “врахувавши історичний досвід, коли боротьба ворогів та окупантів з польською мовою була інструментом знищення народності”. Також, в преамбулі сказано, що з огляду на глобалізацію існує необхідність захисту польської мови, а також, що збереження польської культури можливе лише через захист польської мови. В Поясненні до урядового проекту закону про мову зазначено, що польську мову потрібно охороняти зокрема з огляду на те, що мова є важливою економічною категорією, яка впливає на рівень життя її користувачів у сфері торгівлі, туризму та на ринку праці. Всі державні органи Польщі та громадяни зобов’язані захищати польську мову.

Важливі положення містяться у ст. 3 Закону, де сказано, що захист польської мови полягає в правильному використанні польської мови та протидії її вульгаризації, поширенні знань з польської мови та пошані до діалектів, поширенні польської мови у світі та підтримці вивчення польської мови за кордоном. З практики видно, що зазначені у цій статті положення справді виконуються. Є надзвичайно багато безплатних курсів вивчення польської мови для іноземців, мовних центрів з вивчення польської мови для іноземців у різних містах Польщі, а також різноманітні онлайн курси. Також, є державні програми та стипендії для осіб, які хочуть приїхати в Польщу та вивчати польську мову. Держава пропонує різні гранти для реалізації проектів пов’язаних з поширення польської культури та мови, а також культурні обміни, за якими до Польщі приїжджають іноземці знайомитись з польською культурою та вивчати польську мову, в свою чергу польські громадяни їдуть за кордон знайомитись з культурою інших держав. Зокрема, польська мова є дуже популярна у Південній Кореї, звідки лише цього року до Кракова для вивчення польської мови приїхало 50 студентів.

Згідно з положеннями закону всі міжнародні договори, які підписує Польща, мають бути перекладені на польську мову. Стаття 7 закону покладає обов’язок використання польської мови у відносинах зі споживачами, в обігу без участі споживачів, а також у трудових відносинах. Звичайно, з цієї норми є винятки, наприклад якщо працівник є іноземцем тощо. Назви всіх товарів та послуг, а також всі пропозиції, гарантійні умови, чеки, застережна інформація для споживачів обов’язково має бути на польській мові. Якщо продукти імпортовані з-за кордону, незалежно, чи з держави-члена ЄС чи з-поза, обов’язково має бути наклейка з перекладеною характеристикою товару. Реклама також має бути лише на польській мові.

Контроль за дотримання використання польської мови у відносинах зі споживачами, в обігу без участі споживачів та в трудових відносинах здійснює Голова Управління Захисту Конкуренції та Споживачів, Торгова Інспекція та Уповноважений в справах споживачів повіту, а також Державна Інспекція Праці. Ці норми також чітко дотримуються, оскільки без знання польської мови знайти постійну роботу в Польщі досить важко. Можна працювати на сезонних роботах чи за цивільно-правовим договором, але для працевлаштування за трудовим договором знання мови є обов’язковим. Наприклад, лікар з України, який бажає працювати за трудовим договором в Польщі, окрім проходження спеціалізованих курсів повинен здати екзамен з польської мови. Вимога ця є обов’язковою. Незнання мови для іноземця, який хоче працевлаштуватися, є проблемою, оскільки всі документи складаються на польській мові, і несовісні працедавці часто користуються незнанням мови працівником, а останні потрапляють в пастку і часто працюють, в кінцевому результаті, без винагороди або за меншу, ніж передбачалося.

Відповідно до ст. 9 закону, “польська мова є мовою навчання та мовою екзаменів, дипломних робіт у державних та недержавних школах всіх типів, в закладах освіти та в інших освітніх інституціях, якщо законом не передбачено іншого”. З цього правила звичайно існують винятки, оскільки в університетах за згодою наукового керівника студенти-іноземці мають право писати дипломну роботу або докторську дисертацію на іншій, ніж польська, мові.

Поширення польської мови та захист її правильності є законодавчим обов’язком публічного телебачення та радіо. Всі телепрограми та фільми на телебаченні лише на польській мові. Фільми в кінотеатрах показують в оригіналі з польськими субтитрами. Книжки на польській мові займають левову частку книжкового ринку Польщі.

Всі назви та інформація в органах публічної адміністрації, місцевого самоврядування, а також в публічних місцях та публічному транспорті обов’язково мають бути польською. У Польщі є Державна Комісія Підтвердження Знання Польської Мови як іноземної, де можуть здавати екзамен з польської мови іноземці або громадяни Польщі, які постійно проживають за кордоном.

Дорадчим органом з питань вживання польської мови та її стану є Рада Польської Мови. Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону про мову Рада кожні два роки подає до Сейму та Сенату звіт про стан захисту польської мови.

Мова для поляків є своєрідною кам’яною стіною, яка захищає їхню культуру та національну ідентичність. У сімдесятих – вісімдесятих роках ХХ століття мовна політика Польщі була зосереджена на боротьбі з запозиченими словами та з не-польськими формами слів. Наприклад, у польській мові, на противагу поширеним у світі назвам та іменам, є суто польські назви, зокрема: Італія це Włochy, Мікеланджело БуанароттіMichał Anioł, Рене ДекартKartezjusz і багато інших прикладів.

У Польщі існують свої мовні проблеми, наприклад, мешканці Шльонська мають свою “мову”, яка відрізняється від польської та яку особі, яка розмовляє чистою польською, зрозуміти досить важко. Між мовознавцями ведеться дискусія: шльонська мова чи все-ж шльонський діалект. У 2006 році був внесений проект закону про надання шльонському діалекту (чи, як часто пишуть у польській літературі, етнолекту) статусу регіональної мови, проте проект так і залишився на своїй початковій стадії. Також, свій діалект мають мешканці гір (górale), але не можна твердити, що це інша мова, хоча цей діалект має яскраві характеристичні ознаки, які створюють проблеми для розумінням жителів гір громадянами Польщі з інших регіонів.

Та все-таки, поляки бережуть та охороняють свою мову і кожен поляк, не зважаючи на те, в якій частині країни він живе, знає і розмовляє польською. Велику перевагу одномовності Польщі відзначив режисер фільму “Добровольці Божої Чоти”. Після показу цього фільму у Кракові одне з питань, яке отримав режисер Леонід Кантер, стосувалось мови, а саме: чи є проблема з українською та російською мовою на українському східному фронті. Відповідь була своєрідною: у Польщі всі розмовляють польською і ворогів польської цілісності та незалежності легко можна було б ідентифікувати. Натомість в Україні інакше: є багато російськомовних українців, які віддано борються за Україну, але є і противники територіальної цілісності України, які теж розмовляють російською. Тож буває важко встановити чи це російськомовний українець чи, насправді, ворог.

Польща завжди ревно оберігала свою мову, культуру та традиції, що стало запорукою її розвитку як держави та збереженню національної ідентичності. Цьому варто вчитися і переймати досвід сусіда, бо мова — це зброя, без якої дуже важко, чи радше неможливо, виграти боротьбу за незалежність.

Використані джерела:

  1. Ustawa z dnia 9 października 1999 r. o języku polskim. Dz. U. 90/1999 z dnia 8 listopada 1999 r. poz. 999
  2. Lisek, Grzegorz. 2011: Polityka językowa Polski i jej sąsiadów na przykładzie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Język, Komunikacja, Informacja, nr 6, s. 79-89
  3. Pawłowski, Adam. 2006: Problemy polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej. Socjolingwistyka, nr 20, s. 7–17

Автор: © Христина Потапенко

One thought on “Мовна політика Польщі або чому для поляків мова понад усе…

  1. Владимир Щербань

    Дорогие,братья и сестры поддержите заявку в Норвежский Нобелевский Комитет о выджвижении Господа Иисуса Христа на соискания ; Нобелевской премии мира 2017. http://www.nobelprize.org Поддержать может любой христианин. Добро пожаловать в Царство Божье ! Welcome to the kingdom of God! Бог, Церквь “Царство Божье” и более двух миллиардов христиан, ходотайствуют, за ведущую роль в мирном процессе,характеризует важную важную часть жизни международного сообщества, представить Господа Иисуса Христа, (Сын Бога) выдвинуть на соискания Нобелевской Премии Мира 2017. Господь Иисус Христос просит: Высокое Собрание на сумму премии, преобрести Хлеба и раздать голодным, сиротам, вдовам, неимущим и всем нуждающим, больним, заключенным. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.

Comments are closed.